Lägerhästorden

I Nordvästra Skånes scoutdistrikt har vi en speciell ceremoni som knyter oss samman, nämligen Lägerhästorden.  Man kan ju undra vad det är för någonting och varför den är så speciell, men hur ceremonin går till är hemligt för dem som inte medverkat i cermonin tidigare.  Det den är till för är att uppmuntra till fler nätter utomhus:

”Order skall verka för höjande av lägertekniskt kunnande samt för ett livligare lägerdeltagande. Orden vill att det är friluftsliv med läger, hajker och liknande som är det mest centrala inom vår verksamhet”

De poäng man tjänat in före varje vårläger räknas, det är då man har ceremonin kårvis (de lägre graderna) eller enskilt (guld och uppåt) Därför är det bra att ha koll på sina poäng och skicka in detta i samband med anmälan till vårlägret. Ta gärna en kopia på den (ladda ner?) och använd raderna undertill för att hålla koll på dina läger. Du kommer behöva fler rader ju längre tid som går men om du kopierar in filen i Excel eller Numbers eller liknande kalkylprogram så har du oändligheter att tillgå. När du ska ta guld och uppåt ska din anmälan till ordensgrad nämligen åtföljas av en lista på vilka läger du varit på som gör att du kommer upp i de poäng som behövs. Min förhoppning är att uträknaren nedan kommer fungera ordentligt till 2018.

Ordensgrader:

Lägerföl (brons) 5 poäng

Unglägeräst (silver) 20 poäng

Lägerhäst (guld) 40 poäng

Storlägerhäst (guld med blå emalj) 100 poäng

Gammellägerhäst (guld med grön emalj) 170 poäng

 

Som huvudregel gäller att alla läger/hajker som ger poäng, alltid måste i sin helhet ha utomhusförläggning i tält, vindskydd eller liknande;

Tvådagar- läger/hajk 2 poäng

Tredagars- läger/hajk 3 poäng

Vårläger 4 poäng

Poäng till de högre valörerna (guld och uppåt) räknas bara från läger/hajker/seglingar som har varat i minst en vecka;

Sommarläger (kårläger, kårsegling) 10 poäng

Konfirmandläger (endast lägerdelen) 10 poäng

Distrikts- Landsdelsläger och skeppslagsseglingar 10 poäng

Utlandsläger 10 poäng

Blå hajk, Fjällrajd, kanotkurs,och Biscaya-segling 10 poäng

Förbundsläger (nationella jamboreer; typ Jamboree17, Jingiijamboree, Scout2001) 12 p

Jamboree, Världsläger, Unionsläger (WOSM eller WAGGS arrangemang) 15 poäng

T/G-kurs (endast den praktiska delen) 15 poäng

 

Hur du räknar poäng till lägerhästorden hittar du här: (bara klicka på den förra blå meningen så slussas du vidare till uträknaren)