Just nu är medlemsavgiften i vår kår 251:50 kronor per termin och inbetalningskort kommer 2 gånger, höst och vår, från Scouterna, alltså vårt förbund. De betalar i sin tur distrikt och kårer vad de har bestämt att ha i medlemsavgift. Dessutom ingår försäkring för tiden du är på scoutverksamhet och dit och därifrån, samt tidningen Scout.

 

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför, dock inte seglings-skolan på sommaren. Den kostar förnärvarande 200:- extra och betalas in på Helsingborgs scoutkårs bankgiro 5686-1099 med namn och seglinggskola så vi vet vem som betalat för vad.

När vi har läger tillkommer en extra avgift för mat, förbrukningsmatrial och ibland lägerplatsen. Dessa betalas alltid till vårt bankgiro 5686-1099 om inte det står annat i anmälan. Lika viktigt här att i betalningen skriva vem och vad det gäller för, annars har kassören bara ett konto som betalt nåt att redovisa för.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i vårt fall, NordVästra Skånes scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.