Just nu är vi i stort behov en ledare till äventyrarna, ålder 12-14 år. Allt man behöver är en Trygga möten-utbilning på nätet och beställa utdrag från Polisens belastningsregister. Vi vill ju ha en säker verksamhet för våra scouter. Vill man bygga på med en ledar-utbildning ”Leda scouting” så betalar kåren för denna.

Vi söker också efter en sekreterare till styrelsen. Vi träffas ungefär var 6:e vecka under terminen. 2018 vid kårstämman på våren kommer vi välja in en ny kassör